Miljö |  Kvalité


Våra bilars motorer är miljöklassade, vilket bl.a. innebär att vi får köra i våra storstäders miljözoner.
I centrala områden av Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg finns miljözon. Inom dessa områden ställs särskilda miljökrav på dieseldrivna tunga lastbilar och bussar. Syftet med miljözon är främst att förbättra miljön lokalt i folktäta områden.

 

 

Miljöklassade motorer