Välkommen till Gustafssons Allfrakt i Markaryd AB 

 

Vi uppnår tillförlitliga och snabba leveranser över hela landet. (Med fokusering på Småland - Skåne).

Vi värnar om miljön med våra miljöklassade motorer och genom vårt sätt att köra.

Innehar ADR-intyg för transport av farligt gods. Behörig säkerhetsrådgivare finns.

  
 

Genom hög kompetens, anrikhet, stort ansvar och en lastkapacitet
upp till 36 ton eller 160 kubikmeter, ger vi våra kunder
stora transportmöjligheter.
I samarbete med Södra Sunnerbo LBC och SCHENKER. 

                                        

 Lastbil